Natuurlijke ondersteuning bij gehoorstoornissen

natuurlijke ondersteuning bij gehoorstoornissen of gehoorverlies

Heel wat volwassenen krijgen op oudere leeftijd te maken met een gehoorstoornis. Bij mensen ouder dan 75 jaar, loopt dat op tot 50% die hiermee te maken krijgt. Studies tonen aan dat bepaalde voedingstoffen hulp kunnen bieden om gehoorstoornissen te voorkomen of verminderen.

Oorzaak van gehoorverlies?

Een uitgebreid onderzoek van de WHO toont aan dat zo’n 466 miljoen mensen met gehoorschade kampen en dat het kan oplopen tot 900 miljoen mensen in 2050. In België zouden ongeveer 12% van de bevolking gehoorschade hebben. Het is dus belangrijk om zich vroegtijdig te testen aan het gehoor of eventueel preventief maatregelen te namen om de gehoorschade te beperken.

Het verlies van het gehoor is te wijten aan een storing in ons auditieve systeem. Wat zijn dan de meest voorkomende oorzaken van gehoorverlies?  

  • Een ziekte
  • Het is erfelijk
  • Het gevolg van blootstelling aan lawaai of toxische stoffen in het oor
  • Schade aan de gehoorzenuw
  • Hersenschade
  • Ouderdomsslechthorendheid ofwel presbyacusis

Ouderdomsslechthorendheid is een langzaam progressieve, leeftijdsgebonden vorm van perceptief gehoorverlies. Hierbij verliezen mensen de tonen op hoge frequentie als eerste. Dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een gesprek volgen moeilijker is, aangezien het gehoorverlies zich met name voordoet in het gebied van de hoge tonen. Het is dus een gedeeltelijke doofheid, die niet alle frequenties omvat.

Ook oorsuizingen, bromgeluiden of fluittonen komen vaak voor bij ouderen. Deze klachten kunnen gepaard gaan met gehoorverlies. Hoewel de oorzaak nog onbekend is, kunnen deze klachten ook verband houden met een afwijking in het oor, zoals een infectie, een blokkering van de buis van Eustachius of de ziekte van Ménière (= ziekte met als hoofdsymptomen duizelingen en oorsuizen).

Alphaliponzuur bij gehoorverlies

Aan de Duke University in Durham in North Carolina onderzochten wetenschappers welke positieve effecten alfaliponzuur zou kunnen hebben op beschadigingen van het weefsel in het oor die ontstaan door antibiotica zoals aminoglycosiden. Onlangs werd aangetoond dat gentamicine (= een aminoglycoside antibioticum voor infecties aan het hoornvlies, de urinewegen en andere infecties) de aanmaak van vrije radicalen zou stimuleren. Het lijkt erop dat dit proces een belangrijke rol zou kunnen spelen in de schadelijke gevolgen die aminoglycosiden voor het oor kunnen hebben.

Een gekende voedingsstof die in staat is vrije radicalen uit te schakelen is alfaliponzuur. Tijdens een studie werd het vermogen van alfaliponzuur om de beschadigingen te verminderen in het oor die ontstonden als gevolg van het gebruik van antibiotica onderzocht. Hun onderzoek toonde aan dat dieren die preventief alfaliponzuur innamen minder gehoorverlies leden dan de dieren die uitsluitend antibiotica kregen.
De onderzoekers hadden zich op alfaliponzuur gefocust als beschermer tegen gehoorverlies. Daarnaast is de voedingsstof in staat om snel door de bloed-hersenbarrière te dringen en wordt het snel opgenomen door het zenuwweefsel.

Er is ook al onderzoek gedaan naar het vermogen van glutathion om het gehoorweefsel op een natuurlijke wijze te beschermen tegen schade door radicalen. Alfaliponzuur verhoogt het glutathiongehalte in de cellen tot 70%! Voor de bescherming van ons gehoor is het een zeer gunstig feit dat alfaliponzuur ook in staat is de vitamine C- en Vitamine E-gehaltes in ons lichaam te herstellen en te vergroten. Deze vitamines zijn tevens antioxidanten en spelen een belangrijke rol bij het onschadelijk maken van vrije radicalen.

In wetenschappelijk onderzoek werd aangetoond dat bepaalde vitamines recente gehoorschade kunnen herstellen, met name gehoorschade die ontstaat als gevolg van de ziekte van Ménière. Duizelingen, oorsuizingen en toenemend gehoorverlies zijn de meest voorkomende symptomen van deze ziekte. De oorzaak van de aandoening is onbekend. Het hiervoor genoemde onderzoek omvatte de behandeling van gehoorschade met behulp van de vitamines B12, B1, B5, een steroïde en alfaliponzuur.

Deze behandeling met vitamines werd vergeleken met een klassieke benadering volgens de Westerse geneeskunde. Beide behandelingen bleken doeltreffend te zijn. Toch zag men dat wanneer er gehoorverlies binnen de maand weken na het ontstaan werd behandeld, dan gaf de behandeling met vitamines veel betere resultaten. Bij vergevorderd gehoorverlies en evenwichtsklachten ( zoals duizelingen, evenwichtsstoornissen,…) bleek de behandeling met vitamines efficiënter te werken. Dit was ook het geval bij patiënten met de ziekte van Ménière. De ‘vitaminerijke’ behandeling bevatte 200 mg alfaliponzuur.

Ginkgo biloba en oorsuizingen

In 1986 was een van de eerste onderzoeken dat aantoont dat ginkgo biloba effectief werkt bij de behandeling van oorsuizingen. Bij 35% van de patiënten verdwenen de klachten van bromgeluiden volledig. De patiënten begonnen na twee maanden gebruik verbeteringen op te merken. Vervolgens werden er patiënten met ouderdom gerelateerde gehoorschade behandeld met een extract van ginkgo biloba. Het bleek bij 82% van de patiënten succesvol te werken.

Onlangs verscheen in Duitsland ook een artikel waarbij meerdere klinische onderzoeken werden geëvalueerd met betrekking tot de effecten van ginkgo biloba bij oorsuizingen. Uit de cijfers van deze studies, met betrekking op  oorsuizingen als gevolg van veneuze insufficiëntie in de hersenen of als gevolg van andere oorzaken bleek, dat de behandeling met een extract ginkgo biloba gedurende drie maanden efficiënter werkte dan een placebo of eender welke andere medicijnen.

In andere studies, waarbij een groot aantal patiënten onderzocht werden, was opnieuw de conclusie dat door de behandeling met het ginkgo biloba-extract patiënten merkbaar verbetering ondervonden.

Dankzij bovengenoemde voedingsstoffen is het dus mogelijk om bepaalde gehoorschade natuurlijk te behandelen en verbeteren. Ga ook zeker naar een specialist indien u last heeft van gehoorverlies, gehoorschade of oorsuizingen.

– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32282782/
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10082281/
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3143421/
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1842883/
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9875229/
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1037228/
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/751275/
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2216503/
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7610825/
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8135325/
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29855986/
– https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)79453-8/fulltext

De informatie op onze blog is louter informatief. Onze tips of adviezen die we in de blogartikels meegeven, vervangen in géén geval het advies van een arts of apotheker. Raadpleeg bij klachten of ziekte steeds uw behandelende gezondheidstherapeut/ arts of apotheker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wat onze klanten zeggen
469 beoordelingen
× Gratis advies nodig?